Dansk Skak Unions Ungdoms Grandprix

NyhederResultaterReglement

Reglementet

4.3.7. Bestemmelser for Ungdoms Grandprix (U-GP) og U-GP-Finalen
4.3.7.1 U-GM DM-Finalen
U-GP DM-Finalen afholdes som et 1-dags-stævne en lørdag eller søndag i
maj.
U-GP DM-Finalen kan afholdes som et landsdækkende stævne, eller der
kan alternativt afholdes regionale finalestævner, som det aftales mellem
hovedkredsene.
U-GP DM-Finalen skal annonceres forud i DSU’s Turneringssystem og
Kalender. Resultaterne skal registreres i Turneringssystemet og rates med
dansk hurtigskakrating.
4.3.7.2 Grupper og deltagere
Der spilles i aldersopdelte grupper (ikke kønsopdelt i drenge/piger) efter
følgende aldersrækker: U-08, U-10, U-12, U-14 – For spillere som fylder
hhv. 8, 10, 12, 14 (eller er yngre) i året for stævnets afholdelse.
Skakhåndbogen – Afsnit 4
REGLEMENT FOR DM OG KOORDINEREDE TURNERINGER
Side 4-18 af 225
I hver af disse åbne grupper kåres vinderen som ”U-xx U-GP-Mester”,
eventuelt suppleret af en regional betegnelse, hvis U-GP DM-Finalen
afholdes som flere regionale stævner.
U-GP DM-Finalen er åben for alle spillere, som
· opfylder alderskriterierne for at deltage og
· som har deltaget i mindst 2 lokale U-GP stævner i sæsonen fra
september året inden og frem til U-GP finalestævnet.
4.3.7.3 Turneringsform
Turneringen spilles som hurtigskak i en Monrad/Schweizer gruppe for hver
aldersrække.
U-08 og U-10 spiller med 15 min. pr. spiller til hele partiet + 5 sek. pr. træk
(alternativt 20 min. til hele partiet, hvis der ikke forefindes digitale skakure).
Der spilles 7 – 9 runder (vælges af arrangøren).
U-12 og U14 spiller med 20 min. pr. spiller til hele partiet + 5 sek. pr. træk
(alternativt 25 min. til hele partiet, hvis der ikke forefindes digitale skakure).
Der spilles 5 – 7 runder (vælges af arrangøren).
Der spilles efter DSU’s regler for hurtigskak, med den undtagelse at ulovligt
træk først fører til tab ved det 2. ulovlige træk af spilleren i et parti.
Alle grupper rates i DSU med dansk hurtigskakrating.
4.3.7.4 U-GP point, placeringer og vindere
I de lokale U-GP’er og i U-GP DM-Finalen tildeles U-GP point i hver
aldersrække efter nedenstående skala.
o Nr. 1 får 10 U-GP point
o Nr. 2 får 8 U-GP point
o Nr. 3 får 6 U-GP point
o Nr. 4 får 5 U-GP point
o Nr. 5 får 4 U-GP point
o Nr. 6 får 3 U-GP point
o Nr. 7 får 2 U-GL point
o Nr. 8 og alle øvrige deltagere får 1 U-GP point
Placeringen i hver aldersrække ved U-GP DM-Finalen udregnes ved U-GP
point, scoret i sæsonen fra september året inden og frem til U-GP
finalestævnet som summen af
· U-GP point scoret i de to bedste resultater fra lokale U-GP’er i
sæsonen og
· U-GP scoren i U-GP DM-Finalen ganget med 2.
To førstepladser i lokale U-GP stævner samt en sejr i U-GP DM-Finalen vil
således give 40 U-GP point.
Skakhåndbogen – Afsnit 4
REGLEMENT FOR DM OG KOORDINEREDE TURNERINGER
Side 4-19 af 225
Vinderen i hver aldersrække i U-GP DM-Finalen er den spiller, der efter denne
beregningsmetode opnår det højeste antal point. Ved ligestilling afgøres
1.pladsen af, hvem af de involvere spillere, der er placeret bedst i U-GP
Finalen, og ved ligestilling også i de scorede (bræt-)point findes vinderen ved
korrektionsberegning. Det benyttede program til rundelægning samt
korrektionsmetoden skal oplyses af arrangøren før starten på 1. runde.
4.3.7.5 U-GP stævner, deltagere og hurtigskakrating
Lokale U-GP stævner arrangeres af hovedkredsene i sæsonen fra september
og frem til U-GP DM-Finalen i maj, i de samme aldersrækker, som gælder
for finalestævnet i maj. Lokale U-GP stævner spilles som
hurtigskakstævner, efter FIDE’s definition af hurtigskak, men ikke
nødvendigvis med samme betænkningstid som i U-GP DM-Finalen.
Alle unge spillere, der opfylder alderskriterierne, kan deltage i U-GP
stævnerne. Deltagelse er således ikke begrænset til hovedkredsens spillere
og heller ikke til DSU-medlemmer.
Alle lokale U-GP stævner skal annonceres forud i DSU’s Turneringssystem
og Kalender. Resultaterne skal registreres i Turneringssystemet og rates
med dansk hurtigskakrating.
DSU’s ungdomsansvarlige vedligeholder igennem sæsonen på DSU’s
hjemmeside en samlet oversigt over U-GP stillingerne i aldersrækkerne på
landsplan baseret på indberetninger fra de lokale U-GP stævner.
4.3.7.6 Regler for tilskuere, trænere og forældre
Der henvises til Skakhåndbogens afsnit 4.3.5.6, idet der gælder de samme regler
som for tilskuere, trænere og forældre som ved Ungdoms-DM.