BMS skak midlertidigt lukket pga Coronavirus
af Bestyrelsen     13/3-2020

BMS Skak midlertidigt lukket pga Coronavirus

BMS Skak har indstillet alle skakaktiviteter indtil videre pga. situationen i Danmark med Coronavirus og iht. myndighedernes anbefalinger og kommunens lukning af alle aktiviteter på Tapeten, hvor vi holder til.

Turneringen BMS Mesterskabet 2020 lukkes også, og de spillede partier indberettes og rates. Vi satser på at spille BMS Klubmesterskabet ifm. BMS Efterår 2020.

 

Bestyrelsens beretning 2019
af Bestyrelsen     1/2-2020

Bestyrelsens beretning

Dette er bestyrelsens beretning fra Generalforsamlingen den 28. januar 2020.

I BMS Skak har der det seneste år som vanligt været masser af aktivitet blandt klubbens medlemmer. Holdene har dog været mærket af, at der er forsvundet et par stærke spillere og nogle spillere grundet personlige forhold har været mindre aktive på holdene i år. Det har medført, at de to divisionshold og holdet i mesterrækken har en svær sæson og aktuelt alle ligger til nedrykning. For holdet i mesterrækken var det forventeligt, da holdet rykkede op fra 1. række sidste år, men andetholdet blev sidste år nummer to i 2. division, og førsteholdet nummer 7 af 10 hold, så de manglende holdspillere kan mærkes.

Det er forventeligt, at der må komme små tilbageslag på vejen frem i en tid, hvor antallet af holdspillere i KSU generelt har været faldende. Vi tror i bestyrelsen på, at klubbens langsigtede projekt med massiv satsning på undervisning af juniorer giver bonus på den lange bane, og der er heldigvis nye talenter på vej frem. Der er i disse år en tendens til, at enkelte klubber vokser sig store og tiltrækker talenter, fordi de kan tilbyde deres medlemmer noget ekstra, mens andre klubber sygner hen og langsomt visner i aktivitet. BMS Skak tilhører den første kategori, hvilket vi kan blandt andet kan se til den ugentlige juniortræning, hvor stærke spillere underviser de unge mennesker. I denne sæson varetages undervisningen af de bedste juniorer primært af Mikkel Manosri, enkelte gange overtaget af Sigfred eller andre, mens Jens Capion og Tom Krog står for den øvrige undervisning assisteret af Jørgen Holst og lejlighedsvis af Bo og Carsten. De bedste af de unge mennesker får lejlighedsvis undervisning af Lars Schandorff. Vigtigst af alt har vi skabt et miljø til vores mandagstræning, hvor de unge trives i hinandens selskab og samtidig lærer en masse skak.

Sommerferieskakken var også populær i 2019, hvor hele 27 børn gæstede Tapeten i juli og fik kyndig undervisning af et team på hele 6 forskellige personer over de tre dage. Man skal ikke fortvivle over, at kun 2-3 af børnene dukkede op igen efter sommerferien til vores juniortræning selv om flere af dem talte om at dukke op. Børn har i dag mange valgmuligheder og når bare skakken har efterladt et positivt indtryk ved man aldrig, hvornår de kan få glæde af spillet og eventuelt inspirere andre. Og nogle børn dukker op i skakklubben flere år efter, at de har været til aktiviteter som sommerferieskak og andre enkeltstående skakarrangementer.

Klubbens virke er i det hele taget baseret på de mange frivillige kræfter, der troligt stiller op til diverse aktiviteter, når klubben har brug for det. Det drejer sig om alt fra dommertjans i divisionsturneringen, livesendinger af partier, undervisning af juniorer, holdledere, turneringsarrangører, turneringsledere, indkøb af varer til arrangementer, kaffesalg, oprydning efter turneringer med videre. Dejligt at så mange vil give en hånd i klubben. Vores formand, Sigfred Haubro, er altid forrest i aktivitetsniveau og har i 2020 opnået den store ære at blive kåret af Ballerup Kommune til ”Årets leder” i kategorien ”Øvrige foreninger”, der tæller foreninger, der ikke er medlem af Danmarks Idrætsforbund. Det er en stor og absolut velfortjent hæder efter Sigfreds mangeårige store indsats for skakklubben og klubbens mange aktiviteter, og det er med til at markere skakken i Ballerup på en god måde.

På seniorsiden har det de seneste år været lidt tungt med deltagelse i klubmesterskabet og efterårsturneringen. I klubmesterskabet 2019 deltog 14 spillere og i efterårsturneringen 2019 deltog 12 spillere; begge turneringer opdelt i 2 grupper. Det er ikke længere tid siden end klubmesterskabet 2017, at der deltog 24 spillere opdelt i 3 grupper og i de tidligere år var deltagelsen tilsvarende høj. Bestyrelsen vil diskutere hvilke tiltag, der kan gøres for at øge antallet af deltagere i klubturneringerne. Vi er åbne for gode ideer fra alle.

For 1 år siden blev klublokalet flyttet ned ved siden af Dartklubben. Det er en blandet fornøjelse for os. Fordelen for klubben er, at vi kan have vores materiale stående fremme, så spillene ikke skal pakkes ned efter hver spilleaften. Ulemperne er, at der er dårligere forhold i forhold til muligheden for at analysere efter partiet uden at forstyrre de spillere, der stadig er i gang, da der er temmelig lydt mellem de to lokaler vi har, samt at indeklimaet er dårligere end i de gamle lokaler. Desuden er der slet ikke plads til vores juniortræning, som heldigvis stadig har mulighed for at træne i lokalerne C, D og E nær det gamle klublokale. Nu er Arbejdsmarkedscentret rykket ud af Tapeten efter en kort periode, så nu er der igen masser af plads i nærheden af det gamle klublokale, så det er værd at overveje om vi skal spørge kommunen om der er mulighed for at få klublokalet tilbage i nærheden af det gamle klublokale. En diskussion vi endnu ikke har taget i bestyrelsen.

Resultater i 2019:
Klubmester: Kim Nyvang Andersen; Vinder af BMS Efterår: Sigfred Haubro;
Lynmester: Martin Haubro; Fischer-Random mester: Sigfred Haubro

Det er for omfattende at nævne alle de turneringer vores medlemmer har været med i siden sidste generalforsamling, da særligt juniorerne har været meget aktive i 2019, så derfor er det kun et lille udvalg af årets deltagelse i turneringer, der nævnes her.

Til Ungdomsdanmarksmesterskabet i oktober klarede spillerne fra BMS Skak sig godt. Andreas Philip Cort Maleeva Hansen vandt U10, mens Tunav Chand Penki blev nr. 3 og Mallie Stage-Steffensen nr. 8-10. I U12 vandt Jeppe Hald Falkesgaard foran Noah Krug Wahlgreen og Zeeshan Kustagi blev nr. 7-11. Casper Yukun Liu vandt U14 mens Lukas Iskos blev nr. 10-12.  Sander Stage-Steffensen vandt U16 mens Theo Stage-Steffensen blev nr. 9-11.

Mikkel Manosri Jacobsen topper turneringsaktiviteten med deltagelse i 21 turneringer i 2019 og allerede 2 i 2020, hvoraf det er blevet til en hel del turneringssejre. Her skal bare fremhæves sejren i Faaborg EMT 2019 foran Klaus Berg og Mads Boe; Furesø Open 2019 på deling med Aref Vasli; Nordsjælland Weekend EMT 2020 foran – men med samme antal point som – Johnny Hector; Brønshøj Mesterskabet 2019.

Nicolai Kvist Brondt Pedersen, Casper Liu, Jeppe Hald Falkesgaard, Lukas Iskos, Tom Skovgaard, Sander Stage-Steffensen, Theo Stage-Steffensen og Noah Krug Wahlgreen deltog i DM i påsken. Af flere flotte resultater skal Nicolais sejr i Kandidatklassen fremhæves. Det betyder, at han kan deltage i Landsholdklassen i 2020.

61 spillere deltog i klubbens internationale turnering Copenhagen Chess Challenge (CCC) i 2019. Vinder af turneringen blev GM Boris Chatalbashev, der scorede 7½ point af 10 mulige. BMS Skak var repræsenteret af 7 spillere; Martin Haubro, Sigfred Haubro, Casper Liu, Kim Nyvang Andersen, Noah Krug Wahlgreen, William Pihl og Mikkel Manosri Jacobsen. BMS Skak har siden fusionen med Skovlunde Skakklub i sommeren 2006 årligt afholdt Copenhagen Chess Challenge i Bededagsugen - en international "Open" med mulighed for GM- og IM-normer og med 70-80 deltagere fra mere end 10 nationer. Klubben har nu besluttet at stoppe med afholdelsen af CCC, da dels interessen har været faldende og dels økonomien har været vanskelig. I den seneste turnering i maj 2019 deltog kun 61 spillere, heraf 30 danske spillere, hvilket er alt for få i forhold til den ønskede økonomi, og i forhold til at der var plads til i hvert fald 100 deltagere. BMS Skak vil i stedet forsøge at afholde to lukkede alle-mod-alle grupper med henholdsvis GM- og IM-norm muligheder, og med inviterede deltagere. Terminen forventes at blive den samme, dvs. Bededagsugen.

Den 12. maj 2019 kæmpede cirka 120 spillere en hård kamp i det tidligere Absalon Kirke om to pladser til simultanbegivenheden mod Magnus Carlsen i Cirkusbygningen den 22. maj. Spillerne fra BMS Skak, dvs. Jeppe Hald Falkesgaard, Lukas Iskos, Casper Liu, Mikkel Andreassen, Tom Krog Nielsen og Carsten Hejberg klarede sig ok. Carsten spillede glimrende den dag og kom blandt de sidste 8, men satte en god stilling over styr til sidst mod Martin Lee Lauritzen, der senere vandt én af de to pladser til simultanforestillingen mod verdensmesteren.

Martin Haubro vandt Københavnsmesterskabet 2019 med imponerende 4½ af 5 mulige point. De øvrige deltagere i den øverste gruppe var Mikkel Manosri Jacobsen, Casper Liu, Søren Bech Hansen, Aref Vasli og Viktor Haarmark Nielsen.

Martin Haubro og Michael Vesterli delte sejren i ØBRO Nytår med Jens Kristiansen med flotte 6 point af 7 mulige foran stærke spillere som Jonny Hector og Mikkel Manosri Jacobsen.

 

Sigfred Haubro årets leder
af Tom Skovgaard     27/1-2020

Sigfred Haubro kåret som årets leder i Ballerup!

Sigfred Haubro, BMS Skak's formand, blev her i januar kåret til årets leder 2020 for "øvrige foreninger" i Ballerup!

Fredag d. 24. januar var der traditionen tro nytårsfest i Baltoppen LIVE med kåring af årets ildsjæle i kultur- og idrætslivet i Ballerup. Og Sigfred fik prisen som årets leder for "øvrige foreninger" efter sit mangeårige virke som skakformand i Ballerup og herunder masser af skakaktiviteter både i kommunen og på nationalt og internationalt plan.

Fotoet er fra Ballerup Kommunes hjemmeside i omtalen af priserne - til venstre ses Ballerups borgmester Jesper Würtzen. Se omtalen her: https://ballerup.dk/…/kultur-og-idraetsfolk-fik-fortjent-hy….

BMS Skak ønsker Sigfred tillykke med den fuldt fortjente pris og æren som følger med. Og også skønt at skakken er på landkortet i kommunen!

 

Generalforsamling 28/1 2020
af Bestyrelsen     14/1-2020

Generalforsamling 28/1 2020

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 28/1 kl. 19.30 i det nye klublokale, som vi har sammen med Dart.

Dagsorden til generalforsamlingen i BMS Skak er:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Indkomne forslag
5. Regnskab
6. Budget
7. Valg af bestyrelse og revisorer
    På valg til bestyrelsen er: Torben Vang-Larsen, Michael Andersen og Tom Krog Nielsen

Dagsorden til generalforsamlingen i BMS Skak Støtteforening er:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Indkomne forslag
4. Regnskab
5. Valg af bestyrelse og revisorer

På valg til bestyrelsen er Torben Vang-Larsen

Mvh.
Bestyrelsen

 

Godt nytår 2020
af Bestyrelsen     2/1-2020

Godt Nytår 2020

BMS Skak ønsker alle medlemmer, sponsorer og venner af klubben samt læserne af disse sider et godt og lykkeligt 2020, og takker samtidig for al den støtte og opbakning, som klubben har fået i det gamle år. Her nedenfor et hurtigt overblik over årets første vigtige skakbegivenheder for BMS Skak's medlemmer - se også klubkalenderen (link ovenfor)!

BMS Mesterskabet 2019 spilles igen i år som koordineret EMT, og 1. runde spilles tirsdag d. 18. februar. Invitationen kan ses via links i spalten til venstre, og online-tilmelding er åben. I øverste gruppe spilles der om klubmesterskabet 2020.

Vi skal også nævne at BMS Skak har besluttet at klubbens internationale turnering "Copenhagen Chess Challeng" ikke videreføres. Klubben vil i stedet forsøge at arrangere en lukket GM- og IM-gruppe - formentlig på samme tidstermin som CCC, dvs. i Bededagsugen.

Her ved årsskiftet er vi i fuld gang med sæsonens holdkampe, hvor BMS Skak er med både med 2 hold i divisionsturneringen og med flere hold i KSU's holdturnering. Og selvom vores to divisionshold har det lidt hårdt her ved midtvejsstatus, så er det glædeligt at så mange af klubbens talentfulde unge spillere har fået deres debut på divisionsholdene!

På juniorsiden har vi både Junior Holdturneringen og KSU's Junior Grandprix'er, samt selvfølgelig vores ugentlige juniortræning mandag.

BMS Skak har også en side på Facebook - se link øverst i venstre kolonne.

 

KM 2019
af Sigfred Haubro     8/12-2019

Martin Haubro vinder KM 2019

6 spillere havde kvalificeret sig til KM 2019 finalen, af dem var de 4 fra BMS Skak. Mikkel Manosri Jacobsen, Martin Haubro, Casper Liu, Tobias Rostgård derudover havde Aref Vasli fra Brønshøj og Viktor Haarmark Nielsen, ØBRO kvalificeret sig.. Tobias trak sig dog og hans plads gik så til Søren Bech Hansen, ØBRO. Løfbergs Forlag havde sponsoreret 1 præmien på 3.000,- kr. I KM 2019 blev der gået til sagen, kampene blev spillet ud og der var få remisser. Martin scorede flotte 4½ af 5 og vandt KM titlen og 44 danske ratingpoint så tallet nu er 2384. Casper scorede 2½ point og vandt 20 danske ratingpoint så tallet nu er 2178. Mikkel havde ikke en heldig turnering for selvom han kæmpede godt og også spillede godt blev scoren et ½ point, hvilket ikke var fortjent. Tabel til turneringen. Partier fra turneringen.

 

Fischer-Random Mesterskabet 2019
af Tom Krog Nielsen     27/11-2019

Fischer-Random Mesterskabet 2019

Otte BMS-skakspillere havde en kølig novemberaften, den 26/11, overvundet urmenneskets naturlige instinkt til at blive hjemme i de trygge varme stuer og fundet vej til skakklubbens lokaler, hvor de så til gengæld for hjemmets trygge arne, kunne møde hinanden med hjertevarme! Dog ikke varmere end at der ikke blev foræret noget væk på skakbrættet, når kampene udkæmpedes. I udgangsstillingen og undervejs var der ofte meget mærkelige stillinger, som helt sikkert ikke blev spillet lige kønt af kombattanterne, men når røgen havde lagt sig og stillingerne blev afklaret, var det alligevel oftest de stærkeste spillere som sikrede sig pointene! Derfor var det ikke overraskende, at Michael Vesterli, Sigfred Haubro, Thomas Bach og Tom Skovgaard kvalificerede sig til semifinalerne. Her elimineredes Thomas af Sigfred og Michael af Tom. Tom og Sigfred mødtes i en spændende finale, hvor Sigfred vandt det første parti og Tom fik - trods et pres mod Sigfred i det andet parti - ikke mere end remis i det andet parti. Hermed blev Sigfred mester i disciplinen 2019. En fortjent sejr i et stærkt felt.

 

Lynmesterskabet 2019
af Tom Krog Nielsen     6/11-2019

Lynmesterskabet 2019

Remember, remember the Fifth of November! Nu huskes aftenen ikke længere kun som Guy Fawkes Night men også som den aften i 2019, hvor de lynhurtige BMS'ere kæmpede om årets lynmesterskab! Det blev en drabelig affære, hvor der i en alle mod alle turnering i første omgang blev kæmpet om de 4 semifinalepladser. Martin Haubro og hans far Sigfred kom sammen med Tom Skovgaard ubesværet til semifinalen - Martin med maksimumpoint! Den sidste semifinaleplads skulle findes ved omspil mellem Jørgen Christensen, Otto Larsen og undertegnede (Tom Krog Nielsen). Her lykkedes det undertegnede at vinde de to partier, så jeg kunne booke en plads til semifinalen mod Martin. Her måtte jeg dog erkende Martins overlegenhed, selv om det da lykkedes mig at få ham til at tænke lidt! Sigfred og Tom Skovgaard spillede 2 drabelige remiser inden Sigfred i det tredje parti kunne hjemtage en sejr. I finalen var der dog ingen tvivl om, at sønnike Martin bare var bedst på dagen og kørte sejren sikkert hjem. Til lykke til Martin med sejren på en sjov og alternativ Bonfire Night!

Herunder ses et udsnit af spillerne til lynmesterskabet.

 

Holdturneringen i gang
af Tom Krog Nielsen     1/11-2019

Holdturneringen i gang

Nu er holdturneringen i gang og inden for den sidste uge har både andet-, tredje-, og fjerdeholdet været i aktion. Andetholdet lagde ud i søndags og fik en ordentlig øretæve mod det stærke hold Caïssa; 7-1  var resultatet, hvilket var en del under den forventede score på 2,9 point. Sigfred og Jacob spillede remis og det var den eneste trøst på en dag, hvor flere lovende stillinger blev sat over styr. Fjerdeholdet var i aktion tirsdag og her blev det til en sejr på 3-1 over Hvidovre 3. Gert og Jørgen Holst sørgede for gevinsterne. Den forventede score var 3,24, så man kan ikke sige, at resultatet var overraskende. Torsdag var tredjeholdet i aktion mod Valby 1. Her blev det til et nederlag på 5-3, hvilket var et godkendt resultat, da den forventede score var 2,9. Henrik Rasmussen blev dagens mand, da han sørgede for holdets eneste sejr.

Herunder ser man andetholdet i aktion mod Caïssa.

 

Og her er 3. holdet i kamp imod Valby.

 

Nu begynder juniortræningen
af Tom Krog Nielsen     18/8-2019

Nu begynder juniortræningen

Så er vi klar til en ny sæson. Den 19. august klokken 17 åbner vi igen for juniortræningen på Tapeten. Der er mange af BMS Skaks juniorer, der har været aktive i sommerferien, så der har jo ikke været stille på skakområdet denne sommer, men vi glæder os til atter at slå dørene op til en ny sæson fuld af spændende skakundervisning. Derudover skal vi spille en hulens masse skak i den kommende sæson og grine og græde med nye og gamle skakvenner over gode og dårlige træk og sammen udvikle os til bedre skakspillere.

BMS Skak
Tapeten, Magleparken 5
2750 Ballerup

BMS Skak på Facebook 

Dansk Skak Union 
Kbh. Skak Union 
Dansk Skaksalg 

Klubaften:
Tirsdag kl. 19.00 - 24.00
Juniortræning:
Mandag kl. 17.00 - 18.30