Københavnsmeste i Seniorskak
af Peter Olsen     20/10-2017

Fra 7-14 afviklede K41 det første Senior-KM i 1. hovedkreds. Det er planen fremover at afvikle turneringen hvert år.

I +65 klassen vandt Jens Hartung med 5½ point efter de 7 runder, mens FM Jørgen Hvenekilde og FM Eric Brøndum snuppede 2. og 3. pladsen med 5 point.

I +50 klassen fik man en lidt overraskende vinder, da Bjarke Rosenborg Winther med 4 point endte ½ point foran hans klubkammerat fra Fr.berg, Dick Sørensen.

Et fyldigt referat fra turneringen kan ses på Skak.dk hjemmeside - Referat fra KM 2017

Resultater fra turneringen findes her

 

Amager Open 2017
af Peter Olsen     20/10-2017

I Sverige har man i en længere årrække afholdt weekendturneringer, hvor der er 2-3 hurtigpartier om fredagen, efterfulgt af 4 koordinerede partier lørdag-søndag.

Konceptet er nu også ved at komme til Danmark, og i weekenden 10-12 november afvikler Amager Skakklub en weekendturnering med netop dette koncept. Da man samtidig har flotte præmier (1. præmie 5000,-) er der allerede 27 deltagere i den øverste gruppe, heraf 2 stormestre og 3 IM'ere. Da Amager Skakklub har sat et loft på 40 deltagere i gruppen skal man nok ikke vente til sidste øjeblik med at tilmelde sig, hvis man ønsker at deltage i gruppen.

Sideløbende med den stærke topgruppe afvikler man også en gruppe for spillere med højst 1600 i rating. Her er loftet på 20 deltagere, og det antal har man allerede nået.

Info om turneringen og tilmelding her: http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24541

 

Lyn KM 2017
af Peter Olsen     20/10-2017

I 2012 begyndte 1. hovedkreds med at kåre en årlig Københavnsmester i lynskak. Siden har Dennis Jørgensen(ØBRO), IM Kassa Korley(ØBRO), IM Torbjørn Bromann(Brønshøj), Janus Cristensen(ØBRO) og IM Jacob Carstensen(Brønshøj) sikret sig mesterskabet.
I 2017 skal vi også have kåret en Københavnsmester i lynskak. Alle medlemmer af DSU kan deltage (+ udenlandske medlemmer af deres eget forbund). Turneringen afvikles fredag 3 november i K41, tilfældigvis samme dag om julebryggen frigives...
Tilmelding og info findes her  http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24399

 

Senior-KM
af Jacob Pallesen     7/10-2017

Senior-KM starter i dag og løber frem til næste lørdag. Turneringen kan følges live eller old school hos K41 på Mellemtoftevej 11 i Valby.

 

KS' klubblad i arkivet
af Jacob Pallesen     23/9-2017

KS' klubblad kan nu ses i arkivet

 

Turneringslederkursus i ØBRO
af Peter Olsen     2/9-2017

I weekenden 16-17 september afholder ØBRO Skakforening et turneringslederkursus. Kurset er åbent for alle og afsluttes med at deltagere tager den teoretiske prøve af turneringslederuddannelsen.
Deltagerne burde have gode muligheder for at bestå prøven, da undervisningen vil blive varetaget af tre meget kompetente personer, nemlig IA Søren Bech Hansen, IA Arild Rimestad og NA Martin Reib Pedersen. Det koster 170,- at deltage i kurset.
Mere info om kurset og tilmelding sker på klubbens egen hjemmeside; http://oebroskak.dk/turneringslederkursus-i-oebro-uge-37/

 

Junior KM 2017
af Sigfred Haubro     1/9-2017

Københavns Skak Union og BMS Skak inviterer til Det åbne Juniorkøbenhavnsmesterskab 2017 søndag d. 17. september. Turneringen er åben for alle juniorer født 1997 eller senere. Der spilles i de sædvanlige aldersgrupper - se nedenfor. I hver aldersgruppe kåres en københavnsmester.

Tidspunkt: søndag d. 17. september 2017 kl. 10.00 - ca. 16.00

Spillested: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

Indtegning: Fra kl. 9.00 til kl. 9.50

Aldersgrupper: A (1997-2000) B (2001-02) C (2003-04) D (2005-06) E (2007-08) F (2009 - .. )

Betænkningstid/runder (med forbehold for ændringer): A-B: 25 min./6; C-D-E-F: 20 min./7-9.

Indskud: 40 kr. og helst i lige penge, som betales inden 1. runde.

Præmier: Vandrepokaler, medaljer og pengepræmier.

Tilmelding: Tilmelding sker i aldersgrupperne efter fødselsår her i Dansk Skak Union's Turneringssystem.
Husk at vælge den rette aldersgruppe! Og oplys navn, fødselsår, klub (hvis man er medlem af en skakklub) og e-mail. 

Eventuelle spørgsmål til Sigfred Haubro - e-mail formand@ksu.dk (mobiltlf. +45 40 41 94 68)

Vi glæder os til at se jer alle sammen - i topform! - søndag d. 17. september hos BMS Skak!

Link til tilmelding her

 

KSU delegeretmøde fredag 15/9 kl. 19.30
af Sigfred Haubro     30/8-2017

KSU delegeretmødet 2017 bliver afholdt fredag d. 15/9 hos K41 kl. 19.30  (Mellemtoftevej 11, 2500 Valby )  

Regnskabet kan findes her

Indtil videre ser dagsorden sådan her ud, mere så I kan reservere dagen.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af formandens beretning
 4. Godkendelse af årsregnskab for det forudgående regnskabsår
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent til KSU
 8. Valg af formand
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 12. Valg af turneringskomité for klubholdturneringen
 13. Eventuelt

 

Deadlines KSUs holdturnering
af Jacob Carstensen     28/8-2017

Klubberne skal være opmærksomme på disse deadlines:

25. september: Indsendelse af antal deltagende hold i hovedkredsens holdturnering fra den enkelte klub pr. e-mail: holdturnering@ksu.dk

9. oktober: Oprettelse af styrkeliste, holdopstilling, holdledere, spillested mv. i holdturneringsprogrammet: http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Index/31

 

Senior KM 2017
af Peter Olsen     20/8-2017

For første gang nogensinde skal vi have kåret 2 senior københavnsmestre!

Skakklubben K41 og KSU inviterer alle seniorer til det første Københavnsmesterskab for seniorer.

Der spilles i 2 grupper:

Gruppen 50+ for spillere født i 1967 eller tidligere.

Gruppen 65+ for spillere født i 1952 eller tidligere.

Er der mindre end 8 deltagere i en af grupperne slås grupperne sammen.

Turneringen afvikles 7-14 oktober, og info og tilmelding kan findes her

 

Ny hjemmeside
af Jacob Pallesen     20/8-2017

For første gang i mange år ser KSU's hjemmeside noget anderledes ud end den plejer! KSU er blevet flyttet over på samme system som i to omgange har kørt Xtracon Chess Open og Copenhagen Chess Challenge en enkelt gang. Dette er gjort for at gøre det nemmere for bestyrelsen selv at lægge indhold på og det er også nemmere for webmasteren at bygge på.

Det er ikke længere muligt for klubberne at lægge indbydelser og turneringer på da dette nu er blevet overtaget af DSU's turneringssystem. Klubber der har deres hjemmeside hos KSU kan stadigvæk logge på og redigere den. På lidt længere sigt skulle det gerne være muligt for klubberne at have en hjemmeside på det nye system.

 

Datoer for KSUs holdturnering 2017/18
25/7-2017

Datoerne er nu fastlagte. Mere information følger på mail til klubberne.

Runde 1: uge 44: 30. oktober - 2. november
Runde 2: uge 47: 20. - 23. november
Runde 3: uge 50: 11. - 14. december

Runde 4: uge 3: 15.-18. januar
Runde 5: uge 6: 5. - 8. februar
Runde 6: uge 9: 26. februar - 2. marts
Runde 7: Fællesafslutning (dato ikke afklaret)

Jacob Carstensen er ny holdturneringsleder fra denne sæson